תיאור משחקי אנגלית

אתר לעמ (למידה עצמית במחשב) כולל משחקי למידה לילדים בעיקר בעברית אנגלית וחשבון וכן גם בנושאים נוספים.

משחקי למידה אלה מאופיינים בכך שהם מעודדים למידה עצמית, ושהם מחזקים את הבטחון העצמי כיוון שאינם מאפשרים כשלון.

משחקי האנגלית שבאתר מקנים היכרות וחשיפה למושגים בסיסיים באנגלית, במסגרת משחק והנאה.

העובדה כי מרבית המשחקים קיימים גם בגרסה עברית מקלה על הבנת האנגלית ולמידתה בקלות רבה יותר.

 

רשימת הנושאים באנגלית שכעת באתר:

  • היכרות עם אותיות ה-ABC, שמותיהן וצורתן החזותית (גדולות וקטנות).
  • הכרת המספרים, שמותיהם, משמעותם, וצורתם הגרפית.
  • ספירה עד 999.
  • מבנה מספר תלת ספרתי.
  • שוויון ואי שוויון.
  • יחסי גודל.
  • חיבור וחיסור עד 20.
  • שמות צורות גיאומטריות.
  • שמות צבעים.
 
 פירוט המשחקים: 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: עננים
  צורה מספר וצבע
משחק למידה עצמית המתמקד במשמעות המספרים (עשרת ראשונה ושניה), שמות צבעים ושמות צורות גיאומטריות. המשחק מקשר את הספרה ושם המספר אל כמות עצמים שונים, ובכך מלמד את משמעות המספר.
 
  שמות אותיות ה-ABC
משחק למידה עצמית המתמקד בשמות אותיות ה-abc.
במשחק זה האותיות הינן אותיות גדולות.
 
  שמות אותיות ה-abc
משחק למידה עצמית המתמקד בשמות אותיות ה-abc.
במשחק זה האותיות הינן אותיות קטנות.
 
  אותיות בזוגות
משחק למידה עצמית המתמקד באותיות ה-ABC על שתי צורותיהן (גדולות וקטנות).
 
  רצף המספרים
משחק למידה עצמית המתמקד בסדר המספרים, ולא רק במשמעותם. המשחק גם מאפשר להבין ולקלוט את שיטת הספירה עבור מספר תלת ספרתי, כמו גם ספירה בקפיצות וכפולות המספרים.  
  צור מספר
משלים את רצף המספרים. משחק למידה עצמית זה מתמקד בשיטת הספירה עבור מספרים תלת ספרתיים.  
  מספרים בטבע
משחק למידה עצמית המתמקד במשמעות המספרים (עשרת ראשונה). המשחק מקשר את הספרה ושם המספר אל כמות עצמים שונים, ובמיקום אקראי טבעית, ובכך מלמד את משמעות המספר.
המשחק מתבסס על תמונות של עצמים בטבע, וכך אנו נחשפים למלים שונות באנגלית.
 
  גדול קטן בענן
משחק למידה עצמית המתמקד במספרים, יחסי הגודל ביניהם, וסימני אי השוויון בשתי העשרות הראשונות.  
  המטוס
משחק למידה עצמית המתמקד במספרים ובאופן כתיבתם (עשרת ראשונה בלבד).  
 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: העץ
  שלכת
משחק למידה עצמית המתמקד בחיבור וחיסור בשתי העשרות הראשונות, הן בכתיב החשבוני שלהן, והן במובן המעשי/טבעי של פעולות אלה.  
  שיח וורדים
משחק למידה עצמית המתמקד בחיבור וחיסור, הן בכתיב החשבוני שלהן, והן במובן המעשי/טבעי של פעולות אלה.
המשחק הינו בעשרת הראשונה בלבד.

 
  החיפושיות
משחק למידה עצמית המתמקד במספרים בשתי העשרות הראשונות ומשמעותם, ביחסי הגודל בין המספרים, ומהווה הכנה לחיבור וחיסור בשתי העשרות הראשונות, במובן המעשי/טבעי של פעולות אלה.