תיאור משחקי חשבון

אתר לעמ (למידה עצמית במחשב) כולל משחקי למידה לילדים בעיקר בעברית אנגלית וחשבון וכן גם בנושאים נוספים.

משחקי למידה אלה מאופיינים בכך שהם מעודדים למידה עצמית, ושהם מחזקים את הבטחון העצמי כיוון שאינם מאפשרים כשלון.

משחקי החשבון שבאתר, מקנים בסיס טוב ומוצק לידיעת המתמטיקה.

המשחקים מלמדים לא רק איך לפתור את התרגיל, אלא בעיקר עוזרים להבין את העקרון החשבוני העומד בבסיסו.

אנו מאמינים כי הבנה זו חשובה והכרחית לא רק לשלב זה, אלא גם לכל לימודי החשבון בשלבים מתקדמים יותר.

 

רשימת הנושאים שכעת באתר:

 • הכרת המספרים, שמותיהם, משמעותם, וצורתם הגרפית.
 • מניה עד 999.
 • ספירה עד 999.
 • ספירה בקפיצות.
 • מבנה מספר תלת ספרתי.
 • סדר המספרים.
 • שוויון ואי שוויון.
 • יחסי גודל.
 • ישר המספרים.
 • זיהוי סדרות.
 • זוגיות ואי זוגיות.
 • חיבור וחיסור בעשרת השניה.
 • חיבור וחיסור עד 20.
 • חיבור שלושה מספרים (חיבור רב מספרי).
 • כפל עד 20.
 
 פירוט המשחקים: 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: עננים
  צורה מספר וצבע
משחק למידה עצמית המתמקד במשמעות המספרים (עשרת ראשונה ושניה), שמות צבעים ושמות צורות גיאומטריות. המשחק מקשר את הספרה ושם המספר אל כמות עצמים שונים, ובכך מלמד את משמעות המספר.

משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  רצף המספרים
משחק למידה עצמית המתמקד בסדר המספרים, ולא רק במשמעותם. המשחק גם מאפשר להבין ולקלוט את שיטת הספירה עבור מספר תלת ספרתי, כמו גם ספירה בקפיצות וכפולות המספרים.
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  צור מספר
משלים את רצף המספרים. משחק למידה עצמית זה מתמקד בשיטת הספירה עבור מספרים תלת ספרתיים.
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  מספרים בטבע
משחק למידה עצמית המתמקד במשמעות המספרים (עשרת ראשונה). המשחק מקשר את הספרה ושם המספר אל כמות עצמים שונים, ובמיקום אקראי טבעית, ובכך מלמד את משמעות המספר.
המשחק מתבסס על תמונות של עצמים בטבע.
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  גדול קטן בענן
משחק למידה עצמית המתמקד במספרים, יחסי הגודל ביניהם, וסימני אי השוויון בשתי העשרות הראשונות.
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  המטוס
משחק למידה עצמית המתמקד במספרים ובאופן כתיבתם (עשרת ראשונה בלבד).
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: העץ
  שלכת
משחק למידה עצמית המתמקד בחיבור וחיסור בשתי העשרות הראשונות, הן בכתיב החשבוני שלהן, והן במובן המעשי/טבעי של פעולות אלה.
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  שיח וורדים
משחק למידה עצמית המתמקד בחיבור וחיסור, הן בכתיב החשבוני שלהן, והן במובן המעשי/טבעי של פעולות אלה.
המשחק הינו בעשרת הראשונה בלבד.


משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  החיפושיות
משחק למידה עצמית המתמקד במספרים בשתי העשרות הראשונות ומשמעותם, ביחסי הגודל בין המספרים, ומהווה הכנה לחיבור וחיסור בשתי העשרות הראשונות, במובן המעשי/טבעי של פעולות אלה.
משחק זה קיים גם בשפה האנגלית
 
  שיר המספרים
לימוד סדר המספרים בשתי העשרות הראשונות.  
  המגדל של ענבל
משחק למידה עצמית המתמקד ביחסי הגודל בין המספרים בשתי העשרות הראשונות.
במשחק יש לסדר את המספרים המוצגים מהגדול אל הקטן.
 
  התפוחים לסל
משחק למידה עצמית המלמד מהו מספר זוגי ואיזוגי בצורה מהנה ומאתגרת.  
  חיבור עלים
משחק למידה עצמית המתמקד בחיבור מספרים בשתי העשרות הראשונות בצורה חוויתית ומאתגרת.  
  חיסור עלים
משחק למידה עצמית המתמקד בחיסור מספרים בשתי העשרות הראשונות בצורה חוויתית ומאתגרת.  
 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: הציפורים
  ציפורים בעץ
משחק למידה עצמית המתמקד במשמעות המספרים בדרך אתגרית.  
  מקם מספר
משחק למידה עצמית המתמקד בסדר המספרים בדרך אתגרית.  
  בקיעת הגוזלים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל בדרך אתגרית.  
  ציפורים על תיל
משחק למידה עצמית המתמקד בזיהוי סדרות בדרך אתגרית.  
  קבוצות ציפורים
משחק למידה עצמית המתמקד בחיבור של שלושה מספרים.  
 
פירוט משחקי למידה שבסביבת למידה: המכשפות
  כישוף דובים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 1.  
  כישוף ג'ירפות
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 2.  
  כישוף וורדים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 3.  
  כישוף פרות
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 4.  
  כישוף אילים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 5.  
  כישוף צפרדעים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 6.  
  כישוף ינשופים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 7.  
  כישוף קופים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 8.  
  כישוף חיפושיות
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 9.  
  כישוף זבובים
משחק למידה עצמית המתמקד בפעולת הכפל עבור כפולות של 10.